Om Endonova

Endonova AB är ett företag som erbjuder reparationsservice och försäljning av flexibel och stel endoskopiutrustning till sjukvårdsinrättningar och veterinärer i hela Sverige.

Bolaget startades 2010 och har två anställda med kontor i Västra Frölunda, Göteborg. Endonovas vision är att ge alla sjukvårdsinrättningar och veterinärer ett mer kostnadseffektivt alternativ när det gäller endoskopiutrustning utan att behöva göra avkall på kvalitet och service.

Sortiment- och prisförfrågningar

Kontakta oss för att få veta mer om vårt sortiment eller för att få en prisförfrågan.

Kontakta oss